นายศศิน ปงรังษี
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1

เรื่องน่ารู้

ด่านศุลกากรในพื้นที่ ศภ.1

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 459 เข้าชมเดือนนี้
  • 22,924 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
กรมศุลกากร (อาคาร 1 ชั้น 4)
เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6007
โทรสาร -
Email Address : 23000000@customs.go.th

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสำนักงาน

29 กันยายน 2566
ศภ.1 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศแบบองค์รวม
17 สิงหาคม 2566
อธิบดีพร้อมคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการ ปัญหา และอุปสรรค ของ ศภ. 1
3 กรกฎาคม 2566
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566
19 มิถุนายน 2566
ศภ.1 จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ ศุลกากรจิตอาสา เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566
29 พฤษภาคม 2566
**สำหรับประชาชน** ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
21 เมษายน 2566
การดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don't ของเจ้าหน้าที่รัฐของกรมศุลกากรตามข้อกำหนดจริยธรรมของกรมศุลกากร
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2016 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร